လင္းမိသားစု

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၄၉/ဂ၊ ကုလားတန္လမ္း၊ပုသိမ္

State :: ရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-422541568, 09-43000171, 09-781844237

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • တရုတ္နီအင္ဂ်င္စက္အပုိပစၥည္း၊ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း
  • လယ္ယာသံုး၊ ေရလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကုန္မာႏွင့္ အေထြေထြအေရာင္းဆုိင္

Share This Page