ဇာနည္

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၅၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အေကာက္ဆိပ္၊ပုသိမ္

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73650914, 09-422461299, 09-8554199, 09-785554199

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သဲ၊ ေက်ာက္ေရာင္းဝယ္ေရး