ထိပ္တန္း (စက္မႈလက္မႈ)

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၂၊ ျမေဟမာ ကြယ္လြယ္စက္မႈဇုန္၊မာင္းျမ

State :: ရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-254680808, 09-8537771

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သံႏွင့္ စတီးပန္ကာ၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
  • ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္မာဆိုင္

Share This Page