စည္သူ

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၂၃၄၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္းႏွင့္၁၂ လမ္းေထာင့္၊ေျမာင္းျမ

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-785777300, 09-785999300, 09-425277700

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page