ေလာကနတ္

တည္းခိုရိပ္သာမ်ား

Address :အမွတ္ ၈၀၀၊ ေရလဲလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊မအူပင္

State :: ရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-764208198, 09-764208199

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အဆင္ျမင့္ဧည့္ရိပ္သာ

Other Business Categories

  • ဟိုတယ္မ်ား

Share This Page