က်ားမုန္႔တိုက္

မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၆၊ ကမ္းနားလမ္း၊မအူပင္

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-8540452, 09-8586022, 09-251118015, 045-30899

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • 1948 မတိုင္မီကတည္းက စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။