က်ားမုန္႔တိုက္

မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၆၊ ကမ္းနားလမ္း၊မအူပင္

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 045-30899, 09-8540452, 09-8586022, 09-251118015Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကိတ္မုန္႔၊ ဘဲဥမုန္႕
  • က်ားပဲမုန္႔၊ က်ားအငံမုန္႔
  • ေျမပဲယုိ၊ ဆီေၾကာ္မုန္႔

Other Business Categories

  • မုန္႔မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား