ကိုတူး+မျဖဴျဖဴ

ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၀/၁၁/၁၂၊ ကုန္ရံုလမ္း၊ ဘူတာ အနီး၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္

State :: ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-794516945, 09-428580319, 09-771088470

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စပါး၊ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥည္း၊ သီးႏွံ ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဆန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရသည္
  • အရည္အေသြးေကာင္းသည္၊ Customer စိတ္တိုင္းက် ေရာင္း၀ယ္ျဖန္႕ခ်ီ၊ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္