Add your listing here

Results 581 - 588 of 588

သဘာဝနကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားအသင္း (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

(မ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃/အိုင္၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5310627, 09-429287171, 09-695310627

နကၡတ္ေဗဒင္ပညာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔ (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

တိုက္ ၁၀၊ အခန္း ၇၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္း၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5028140, 09-965028140

ဆရာဝဏၰ (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ (၁)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ခရမ္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31644418

Soft Guide Co.,Ltd. (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ (၁၉)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-382180, 01-229264, 01-372171

သန္းဝင္း (ဆရာ) (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အခန္း ၃၁၊ ကမၻာေအးဘုရားအ၀င္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420017824, 09-421025985, 09-32244125

သာဓု (ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ၄၇၊ အခန္း ၃၊ ပထမထပ္၊ မႏၲေလးလမ္း၊ ကန္ေတာ္ကေလး(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5162506, 09-73088788

သိဒၶိေအာင္ (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ညည-၄၆/၄၁၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ၅၄လမ္း ႏွင့္ ၅၅လမ္း ၾကား၊ င-ရပ္ကြက္၊

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43160890

ဝင္းေဖ (ဦး) (ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ မႏၲေလးလမ္း၊ ကန္ေတာ္ကေလး(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-394014, 09-73138356, 09-443138356