Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္း (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ အိုးဘိုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8821014

ေရနံေခ်ာင္းစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401632048, 09-43025899

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္း (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စည္ပင္သာရပ္၊ အိုးဘိုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-400527416

မုဒိတာလက္မ်ား (ခိုကိုးရာမဲ့အဘိုးအဘြားမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႕) (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

အမွတ္ ၆၉၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊမင္းဝံတိုက္တန္း၊ ေ႐ႊၾကာငံုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43058060, 09-5337055

ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊၾကာငံုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8821219, 09-5337390

နည္းပညာေထာက္ပံ့ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳအသင္း (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ အိုးဘိုရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8821014, 09-256411706

ၿမိဳ႕နယ္သဘင္ပညာ႐ွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (အသင္းအဖြဲ႕မ်ား)

သမၼစိတၱလမ္း၊ ႐ံုးရပ္၊ ၿမိဳ႕မေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-775885638, 09-401681213, 09-449199744