Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ခိုင္သဇင္ထက္ (ပန္းခ်ီ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၅/ဘီ၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ မာန္ေျပ(၂၀)လမ္း ေထာင့္၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-557601, 09-421171416

တင္တင္ခိုင္ (မ) (ပန္းခ်ီ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၇၃၊ မာန္ေျပ(၁)လမ္း၊ မာန္ေျပလမ္း ေထာင့္၊ (၂-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73167482, 09-798188495

ပန္းခ်ီအိမ္ (ပန္းခ်ီ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၃၊ ဇဂၤမလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5055819, 09-261216748, 09-788875590