Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ေက်ာ္ျမင့္ (ဦး) (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761481

လျပည့္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၈၁၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450994255

ထက္ျမတ္ေအာင္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

တနသၤာရီလမ္း၊ ေရႊေပရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-440229461, 09-780462789

ၿငိမ္းေအးစံ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-452731369

ထြန္း (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၃၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262061191, 09-250018717

ဝိုင္း (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8763310, 09-49871111

မိေခ်ာ (မ) (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၈၅၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41004861, 09-790106269