Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ဘုတ္ဆုံမ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

ဗိုလ္ရံုတန္းလမ္း၊ နဝရတ္ေဆးခန္း အေရွ႕၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30425, 09-423681163

ေရႊအ႐ုဏ္ဦး (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

႐ံု-(က/၂)၊ အခန္း ၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး (ေတာင္)၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30125, 09-423738878