Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ေအာင္သစၥာ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အျပင္သာစည္လမ္း၊ သာစည္ရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423673953

ေကာင္းထက္ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

တာပြန္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423752550

ျမတ္မိသားစု (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၃၊ တာပြန္လမ္း၊ ကံၾကီးလမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423688664, 053-36203

သုဝဏၰလွ်ံ (တိရစာၦန္အစာအေရာင္းဆိုင္)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမၾကီး၊ သံျဖဴ႐ံုဂိတ္ အနီး၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797721955, 09-420709289