Add your listing here

Results 1 - 10 of 26

သရဖူစိုး (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အင္ဂ်န္းဒံုးေတာင္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-693374825, 09-778823087

M3 (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-73108970, 09-786164786, 09-400025027

MK (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ႐ွမ္းစုေတာင္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-440006178

ဆမ္ဆြမ္ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-422480316, 09-73162496

ေ႐ႊမန္း (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းသြယ္(၁၇) ေထာင့္၊ ေခမာသီရိရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-896400865, 09-400019625, 09-784019625

ေ႐ႊသစၥာ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ ေအာင္နန္းရပ္၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-400022470, 09-73041654

Sky (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

ေဈးႀကီးလမ္း၊ ေျမျမင့္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-774046201, 09-965658015

ဆန္း႐ိွဳင္း (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဝန္းသိုလ္ေက်ာင္းလမ္း ေထာင့္၊ ႐ွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-47001097, 09-781654786, 09-2402247

The Best (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

ေအာင္ပင္လယ္လမ္း၊ ေအးေစတီရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-792400432, 09-2400432