Add your listing here

Results 1 - 10 of 40

ဝမ္းစတား (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၅၈၊ သုခလမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425300144

ၾကယ္သံုးလံုး (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ထားဝယ္တံတား အနီး၊ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425264078, 09-974707649

Great Master (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

သုခလမ္း၊ ေမာင္ငံရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-977404141, 09-973489251

ဟန္ညီဦး (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၂၆၊ ၀တ္ၾကီးဘုရားလမ္း၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-43005523, 09-766665523

ခိုင္ခန္႔ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အခန္း ၇၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆိုင္ခန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-780536937

ေခတ္ေကာင္းစံ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

က်ိဳက္မေရာလမ္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425262221

ခုႏွစ္စင္ၾကယ္ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၂၆၄၊ ေမာ္လၿမိဳင္-ဘားအံလမ္း၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49811059, 09-255947132, 09-31293585

မင္း (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၁၊ ေျမညီထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5661085, 09-49803052

မင္း (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အခန္း စီ/၄၊ ေက်ာက္စိမ္းလမ္း၊ ေဈးႀကိဳအေဝးေျပးဝန္း၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5661085

မင္းေရႊေခတ္ (အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း)

အမွတ္ ၈၄၊ က်ိဳက္မေရာလမ္း၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425050119