Add your listing here

Results 1 - 10 of 34

Amtra Travels & Tours Co., Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၅၈၊ အခန္း ၁၀၂၊ ပထမထပ္၊ က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-796774429, 09-795381019

Budget Tour Travels & Tours Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၃၇၅၊ ေအာင္သုခလမ္းသြယ္(၁)၊ ႀကီးပြားေရးရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-264450033, 09-264450022

မိုးျမင့္မိုရ္ခရီးသြားႏွင့္အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၅၉၇၊ ရိပ္သာလမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-263262255, 09-263262266, 09-263262200, 09-254006379

Myan Tour Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၅၀၊ သစ္ယာပင္လမ္း၊ ၂၃/သုဝဏၰ(စုေပါင္း)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-252887733 [Hot Line], 09-253030305~6, 01-393179

Myanmar Travels & Tours Co.,Ltd. [MTA] (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

တိုက္ ၆၊ အခန္း ၈/ေအ၊ ရတနာလမ္း၊ ရတနာမြန္အိမ္ရာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-960516005, 09-960516006

Shwe Thway Travels & Tours Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၃၄၊ အခန္း ၃၊ က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္း၊ (ဆ/က)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8561843

Space Warrior Travel Services Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၂၄၊ ဒုတိယထပ္၊ ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ ႀကီးပြားေရးအိမ္ရာ၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5069489, 09-252302685, 09-254311421, 09-252576233~4

TJ Travels & Tours Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၆၊ သံသုမာလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ခန္း၊ ၂၅/သုဝဏၰရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-259999027, 09-254137961, 09-951652795

Asia Precious Junction Travels & Tours Co.,Ltd. (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၁၊ အေသာကလမ္း၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-579520, 09-258000073~74

အာရွဘုရင္မခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းကုမၼဏီလီမိတတ္ (ေလယာဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၇၇၊ အခန္း ေအ/၄၊ တတိယထပ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-404050215, 09-404050216, 09-421622281, 09-421173168