Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

နဝရတ္ (စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပြင့္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

063-60037

ေငြေသာ္တာ (စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား)

ပြင့္ျဖဴ -မင္းဘူးလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ သက္ေတာ္႐ွည္ရပ္ကြက္၊

ပြင့္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

063-60431, 09-401572431

ဘုန္းေနလ (စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား)

ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး ေျမာက္ဘက္၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပြင့္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-973750306, 09-401616785