Add your listing here

Results 1 - 10 of 27

ေအာင္္ကမ႓ာ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49248607

ေအာင္ျမန္မာ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အမွတ္ ၇၀၂၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အလင္းေရာင္တန္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2215503, 09-2212458

ေအာင္တံခြန္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

ရဲစခန္း ေတာင္ဘက္၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2215928, 09-401313258

သံကြင္းငါးကြင္း-ယိုးဒယားပန္း-ဂိုလ္း-ႏွင္းေတာင္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၃/၃၀၀၊ ေအာင္ေက်ာ္စိုးရပ္၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2215461, 09-2216308

ေကာင္းထက္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

ကမ္းနားေက်ာင္းတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2216164, 09-43186164

Laser (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အမွတ္ ေအ-၂၀၊ စံပယ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-2030337, 09-2030256

မင္းဟိန္းခန္႔ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အမွတ္ ေအ-၁၁၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ကားႀကီးကြင္းတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-427125570

ျမရတနာ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

အမွတ္ အန္(န္)-၅၊ ကားႀကီးကြင္း အတြင္း၊ အမွတ္(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2216656

ျမင့္ျမတ္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊

ျမင္းၿခံ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43152814, 09-402747035