ပန္းခ်စ္သူ

သနပ္ခါး

Address :အမွတ္ ၁၄၀၉/၁၄၁၀၊ လသာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ (၆၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-540405, 09-73082113, 09-785165618

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page