ေအာင္ဦး သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္

သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း

Address :အမွတ္ ဇ/၃၅၇၊ သုဓမၼာလမ္း၊ (ဇ)ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-453435710, 09-783514638, 09-453043190, 09-795603880

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရစိမ္ခံ အထပ္သား
  • အထပ္သားကုိ အနည္းဆံုး(၁၀)ႀကိမ္ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ခန္းဆီးကာရံျခင္းႏွင့္ ၾကမ္းခင္းျပားသံုးျခင္း၊ အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Share This Page