ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အခန္း ၂၀/၂၁၊ ႐ံု-၉၅၊ ေရႊဝါလမ္း၊ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3646624, 09-254742558, 09-5006524

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Business Profile

            Golden City Co., Ltd. သည္ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး Roofing Solution and Trading အသြင္သို႔ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ကၽြႏုိပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ ယေန႔ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးျခင္းသာမက အထူးသျဖင့္ သြပ္ျပားႏွင့္ Pre-Painted Steel Roofings ေရာက္စံုစတီးလ္အမိုးျပားမ်ားကို ပံုေဖာ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပင္မလုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပင္ စက္႐ံု / အလုပ္႐ံု အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အိမ္မိုးသြပ္ျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးၿပီး ေဆာက္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
         ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မိတ္ဖက္စက္႐ံုကုမၸဏီျဖစ္ၾကသည့္ အိႏၵိယ၊ ထုိင္ဝမ္၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔မွ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာအသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုး စံခ်ိန္စံညြန္းမွီ သြပ္ျပားႏွင့္ေရာင္စံုစတီးလ္ အမိုးျပား ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္တင္သြင္း ပါသည္။ ယင္းကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စက္ယႏၲယားႀကီးမ်ားျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ကာ အေခတ္မီ အိမ္မိုးသြပ္ျပား ဒီဇုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး လွပခန္႔ညားေသာ အိမ္အမိုးသြပ္ျပားမ်ားကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံအျပားသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပး ေနပါသည္။
           လက္လီ၊လက္ကား ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူအားလံုးကို အထူးတန္ဖိုးထား ေလးစားသည့္ အေနျဖင့္ ကၽြႏုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေစ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Galvanized Steel Sheet In Coil
  • Aluzinc Steel Sheed In Coil, Aluzinc Plus Steel Sheet In Coil
  • Color Chart

Other Business Categories

  • အမိုးျပား
  • အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း
  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page