နမ့္စိမ့္ဆိုင္

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ မ/၄၇၊ ေျမာက္ရပ္ကြက္၊မူဆယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-5231868, 09-256055642

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ရွမ္း႐ိုးရာအထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီ၊လက္ကားရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page