သစၥာ႐ွင္

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သဇင္ရပ္ကြက္၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400305257, 09-265000228

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်င္း႐ိုးရာအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page