ေ႐ႊယမင္း

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ သဇင္ ၅/၆၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-440322800

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်ည္ထည္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ခ်င္း႐ိုးရာ အထည္မ်ဳိးစံု လက္လီ၊ လက္ကားရသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page