ေလဆိပ္ပေဒသာစတိုး

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ပင္လံု၇/၂၊ကေလး

State :: စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-426472534

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်င္း႐ိုးရာမ်ဳိးစံု ၊ အိႏၵိယပစၥည္းႏွင့္ ခ်ည္မ်ဳိးစံု လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • စတိုးဆိုင္မ်ား

Share This Page