Add your listing here

Results 21 - 30 of 436

ေခ်ာင္းသာၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း) (စာတိုက္မ်ား)

ပုသိမ္-ေခ်ာင္းသာလမ္းမ၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေခ်ာင္းသာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-2042222, 09-423000854

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းစာတိုက္႐ံုး (၁၁၄၅၁) (စာတိုက္မ်ား)

ပင္းယလမ္း၊ (၁၂၂)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-789510226, 01-2585458

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)စာတိုက္ (၁၁၄၄၁) (စာတိုက္မ်ား)

အမွတ္ ၉၀၊ ပဲခူးျမစ္လမ္း၊ (၉၁)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-252796504, 01-3593002

ဒဂံုစာတိုက္ (၁၁၁၉၁) (စာတိုက္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၃၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ဦးဥတၱမပန္းျခံ အေရွ႕၊ ျပည္(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-375715, 01-375734

ဒဂံုတကၠသိုလ္စာတိုက္႐ံုး(၁၀၄၇၇) (စာတိုက္မ်ား)

ဒဂံုတကၠသိုလ္၀ိုင္း

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-584560

ဒလၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း) (စာတိုက္မ်ား)

ဒလ-တံြေတးလမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-269000, 01-269111

ဒလၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (စာတိုက္) (စာတိုက္မ်ား)

ဒလ-တံြေတးလမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-269001, 01-269493

ဒလၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (တယ္လီဖုန္း) (စာတိုက္မ်ား)

ဒလ-တံြေတးလမ္း၊ ဗိုလ္ရန္ေျပရပ္ကြက္၊

ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-269123

ေဒါပံုစာတိုက္ (၁၁၂၄၁) (စာတိုက္မ်ား)

ယမံုနာလမ္း၊ ေအာင္သိဒိၶလမ္း ေထာင့္၊ ယမုန္နာ(၂)ရပ္ကြက္၊

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-559837~8

ထားဝယ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း) (စာတိုက္မ်ား)

စာတိုက္လမ္း၊ ကညံဳရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-23634