Add your listing here

Results 1 - 10 of 55

၂၉ (ပလက္တီနမ္)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-787292929, 09-788292929, 09-777292929

အသဲ (ပလက္တီနမ္)

အမွတ္ ၅၂၂၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5097864, 01-254441

ခ်ိန္မိသားစု (ပလက္တီနမ္)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73313166, 09-8586289, 09-5213166, 09-6463595

ေခ်ာင္က်င္ (ပလက္တီနမ္)

အမွတ္ ၇၄၄၊ အခန္း ၀၁/၀၅၊ ေျမညီထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ပလာဇာ

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-395755, 01-378266, 01-243882, 01-246220

ေဒဝစၧရာ (ပလက္တီနမ္)

(ဒိုင္းမြန္းမတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-707819, 09-5019797

Diamond Palace (ပလက္တီနမ္)

အမွတ္ ၆၆၃/၆၆၅၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-371425, 01-371944, 01-371454

Golden Pearl (ပလက္တီနမ္)

(အေနာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၄/၁၃၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73551551, 09-798157221, 01-379540

Italan (ပလက္တီနမ္)

အမွတ္ ၂/ဒီ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ စီးတီးမတ္၊ (၂၇)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5050752

Jewel Paradise (ပလက္တီနမ္)

နတ္ေမာက္လမ္း၊ ပြဲႀကိဳရပ္၊ ႐ြာသစ္ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5343533, 09-5348030