ကိုလွထြန္း

င႐ုတ္သီးႏွင့္င႐ုတ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၇၄၊ ေက်ာက္စိမ္းလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္၊ေမာ္လၿမိဳင္

State :: မြန္ျပည္နယ္

Phone :: 057-25577, 057-26826

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ငရုတ္သီး၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔(ထုတ္လုပ္/ျဖန္႔ခ်ိ)

Share This Page