ဗန္းေမာ္(ဘီပီအက္စ္)

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :

State ::

Phone :: 09-402608281

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကားအပိုပစၥည္းအတြက္ဆိုလွ်င္ တစ္ေနရာထဲတြင္ အစံုရရွိႏိုင္ပါသည္။
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။

Other Business Categories

  • ကားအင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ အျခားစက္ဆီ

Share This Page