႐ိုးရာစံ

႐ိုးရာဝတ္စံုဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ မင္း-၇၀၊ ျမဝတီလမ္း၊ မင္းစုရပ္ကြက္၊လိြဳင္ေကာ္

State :: ကယားျပည္နယ္

Phone :: 09-780121651, 09-451173181

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page