Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေမက်ိမ္ (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ နဝေဒးလမ္း၊ ဘေလာက္(၅၃)၊နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-256377184

ျမင့္ထြန္းဦးကုမၸဏီလီမိတက္ (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၀/၁၅၂၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-241723, 01-245735, 09-260995151

နန္းထိုက္ (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၃၊ (၃၀)လမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-381411, 01-376443, 09-5198908

ပန္းသဇင္စိုး (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၉၂/ဘီ၊ စည္ပင္လမ္း၊ (၂၅)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-951462775, 09-764401118

Royal Myanmar (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၈၇၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊ (ဇ-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-8566776, 09-965011005

စိန္စီ (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၆၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5406584

ေရႊရည္ဖူး (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၂/ဘီ၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2025207, 057-2025175, 09-5182005

ေနႏွင့္လ (လက္ဝတ္ရတနာဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၀၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-544500 Ext.6672, 09-43054677