Add your listing here

Results 1 - 10 of 97

ACA (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၁၄၀/၁၄၁၊ ဥကၠာ(၅)လမ္း၊ (ဂ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9691979, 09-8636901, 01-9691199, 01-9691123, 01-9692174

အလင္းေရာင္ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

တိုက္ ၁၂၊ အခန္း ၁၀၁၊ ပထမထပ္၊ ငုဝါလမ္း၊ က်န္စစ္သားအိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420010273, 09-781791857

အ႐ုဏ္သစ္ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၁၃၊ ရဲသိပၸံလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42432, 09-8770364

ဧကရီ(အမ်ိဳးသမီး) (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

သရက္-မင္းတုန္းလမ္း၊ အမွတ္(၈)အေနာက္ရပ္ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

သရက္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

068-21082, 09-33249137, 09-765330982

ေအာင္အကယ္ဒမီ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၂၅၀၊ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း၊ တာေမြေလးရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73666633, 09-31119990

ေအာင္ဗဟို (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၂၃၆၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္း၊ (၁၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254366007, 09-250313528

ေအာင္ဟိန္း (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၃၁၊ အာဇာနည္လမ္းမႀကီး၊ ရွမၼလည္ဆြဲ၊ ေက်ာက္ေမာ္ရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49865194

ေအာင္ဟိန္းသစ္ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၅၄၊ ၅ထပ္၊ လမ္းသစ္လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73180840, 09-254868040

ေအာင္ပညာနန္းေတာ္ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ မ/၁၃၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေဈးကုန္း(အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3647897, 09-43089485

ေအာင္ပညာနန္းေတာ္ (ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား (အထက္တန္း))

အမွတ္ ၉/ေအ၊ တတိယထပ္၊ လိႈင္ျမစ္လမ္း၊ အင္းစိန္ေဈး အေရွ႕၊ ေဈးကုန္း(အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-647897, 09-43089485, 09-420044659, 09-453359848