Add your listing here

Results 241 - 249 of 249

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30384, 046-30385

ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ မင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60011

ေဝါၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

မင္းလမ္းမၾကီး၊ ေအးခ်မ္းသာယာရပ္ကြက္၊

ေဝါ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-75033

ေရးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ သီရိနႏၵာရပ္ကြက္၊

ေရး၊မြန္ျပည္နယ္

057-50043, 057-50043

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ေအာင္(၆)လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-543334

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ျမဝတီလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေရတာ႐ွည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-80034, 054-80027, 054-80035

ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ေအာင္ဇမၺဴရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-550220, 067-550218, 09-403729715

ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-မနၱေလးလမ္း၊ ေရႊတြင္းကုန္းေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-75002, 09-49396335

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဇီးကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-34004, 053-34301