Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

A.K.S (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အခန္း ၁၁၅/ဘီ၊ ေလာပိတလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420773390, 09-250504944

Ar Jan (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၂၊ လိႈင္ေဈးလမ္း၊ သာယာေအးရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-796091860

အင္ဂီ်နီယာဦးသိန္းေဇာ္(ကြန္ကရစ္ေမႊစက္) (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၉/၂၊ ၅၁လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္(၂)၊ ဈ-ရပ္ကြက္၊

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2001600, 02-5154140, 02-5153129

Fast Point Co.,Ltd. (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၈၉၈/၉၉၀၊ ရန္ကုန္ပုသိမနလမ္း၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-645420, 01-645410, 01-9648113, 01-9648112

Great Four Power Co.,Ltd. (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၆၂၄၊ ဝ႐ုဏာ(၆)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5078839, 09-403773115

ကလြန္းေထာ္ (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

တုိက္ ၂၊ အခန္း ၀၀၄၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာအိမ္ရာ

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250499541

KOL Global Mfg Co.,Ltd. (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၆၄၆၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္ အေရွ႕၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-513455, 01-519679, 01-654657

Myanmar Batch Technologies Co.,Ltd. (ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္သံုး ကိရိယာမ်ား)

အမွတ္ ၂၇၄၂၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450020572, 09-43045676, 09-420274494