ကရဝိက္

သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၅၁/၅၄၊ ပန္းထိမ္တန္းလမ္း၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရား အတြင္း၊ျပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-29051, 09-5310156, 053-25687, 09-5312021

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သကၤန္းႏွင့္ နိဗၺန္ကုန္မ်ဳိးစံုကုိ တစ္ေနရာထဲတြင္ စံုလင္စြာ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Share This Page